^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

google

YÊU CẦU PHỤC VỤ NGAY!

Hãy gọi Hotline
09 88 99 23 23

Liên hệ phục vụ ưu tiên

TUYỂN DỤNG THỢ

ĐÀO TẠO THỢ GIÚP VIỆC

GIA SƯ DẠY KÈM 

Dịch vụ cung cấp gia sư dạy kèm cho các chương trình cấp 1 và chương trình cấp 2 cho các học sinh.

Với mục tiêu cung cấp gia sư dạy kèm có chuyên môn giỏi chúng tôi sẽ giúp cho các con em các quý vị tiến bộ và học chăm chỉ hơn trong quá trình học tập tại nhà và trên lớp của các bé.

Xem thông tin chi tiết:

Gia sư dạy kèm lớp 1

Gia sư dạy kèm lớp 2

Gia sư dạy kèm lớp 3

Gia sư dạy kèm lớp 4

Gia sư dạy kèm lớp 5

Gia sư dạy kèm cấp 2

 

Địa chỉ: 60/46 Lâm Văn Bền, phường Tẩn Kiểng, quận 7, Tp HCM.
Số điện thoại: 0988992323
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.